Fyzioterapie

Návštěva se skládá z pohovoru, vyšetření pohybového systému a vlastní terapie, která je volena dle individuálních potřeb klienta. Jednotlivé techniky je možno při terapii kombinovat. Ve většině případech není možné odstranit veškerá problematická místa v průběhu jedné návštěvy, proto je potřeba ze strany klienta více návštěv. Pro terapii není potřebné mít doporučení od lékaře. V případě předchozí léčby, nebo vyšetření (RTG, CT, NMR) je vhodné donést dokumentaci k náhlednutí.

Terapie je určena hlavně těm, kteří mají zájem řešit skutečnou příčinu svých potíží a nestraní se aktivnímu přístupu z vlastní strany.


Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ je terapeutova ruka, která nám dává mnoho okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz pacientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů atd.

Základními složkami fyzioterapie je složka

  • Diagnostická, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému
  • Terapeutická, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn

Slovo fyzioterapie pochází z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení) je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví.