Kineziologický rozbor

Jedná se o souhrn rehabilitačních vyšetřovacích metod, které využívá fyzioterapeut ke stanovení aktuálního zdravotního stavu klienta a na základě svého zjištění pak sestaví terapeutický plán.

Samotné vyšetření se potom skládá z vyšetření pohledem, pohmatem a dalších klinických vyšetření jako např. vyšetření základních pohybových stereotypů, svalových koordinací při pohybu, vyšetření svalové síly (tzv. svalový test), rozsahu kloubní pohyblivosti, součástí vyšetření je i zjištění stavu měkkých tkání, zkrácených a ochablých svalových struktur a s tím související svalové nerovnováhy, které pak bývají častou příčinou bolestivých obtíží klienta. Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení rehabilitačního plánu.