Rehabilitační cvičení

se zaměřením na úpravu svalových dysbalancí (svalová nerovnováha vznikající na jedné straně přetěžováním na straně druhé ochabováním určitých svalových skupin) Cvičení je zaměřeno na zlepšení držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, centraci kloubů, nácvik správného stereotypu dýchání a úpravu svalových dysbalancí (protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů). Zároveň je též možno využít této služby v rámci poúrazových a pooperačních stavů. Cvičení je vždy přizpůsobeno věku, zdravotnímu stavu a možnostem klienta. V rámci léčebné tělesné výchovy využívám pomůcky jako jsou overball,míčky,gymbal, cvičební gumy

  • Posilování oslabených svalových skupin
  • Protahování zkrácených (přetížených svalových skupin)
  • Konzultace ergonomie pracovních ploch
  • Úprava vadného držení těla(děti i dospělí)

CENÍK MASÁŽÍ